KAN SNART VÆRE SLUT MED AUTOMATISK FORNYELSE AF KØREKORT FOR 70 ÅRIGE.

EU ARBEJDER PÅ NYE REGLER !!

Det kommer som resultat af en øget opmærksomhed på trafikrisikoen ved uegnede ældre bag rettet.

Det er en naturlig ting at blive ældre, men desværre fører det også nogle udfordringer med sig.

Ens syn bliver måske ringere, en reaktionstid langsommere, ens hørelse dårligere, du kender listen.

En nedgang i de evner er imidlertid dårligt nyt for trafiksikkerheden, når man sætter sig bag rattet, og EU arbejder nu på en række krav for bilister, der er over 70 år.

Krav, der i yderste konsekvens kan koste retten til at køre bil.


Ifølge det græske medie Car And Motor arbejder EU nemlig på at indføre et helt nyt kørekort for EU-borgere fra 70 år og op.

Ifølge Danmarks Statistikvar der i januar 2024 var ca. 860.000 danskere 70 år eller ældre, og det er dermed en stor befolkningsgruppe, der kan blive ramt af forslaget, hvis det bliver til virkelighed.

Ud fra mediets oplysninger vil det kræve en komplet gennemgang af borgerens teoretiske og praktiske evner, og hvis vedkommende består prøverne, vil han/hun få et nyt kørekort.

Den store ændring er imidlertid, at kortet kun vil have en gyldighed på fem år, og når kortet er udløbet, skal man op til endnu en omgang prøver for at vise, at man stadig kan betjene sit køretøj sikkert.

Planerne om det nye "senior-kørekort" er stadig på diskussionsplanet, og derfor er der mange ubekendte ved hele ideen. Det er for eksempel usikkert, om der kommer en reel øvre aldersgrænse, hvor man simpelthen ikke længere kan få lov til at køre bil, uanset om man har evnerne eller ej.

Stigning i ulykker de seneste år


Hele diskussion udspringer af, at antallet af alvorlige trafikulykker med ældre bilister er steget de seneste år på tværs af EU-lande.

Det har altså fået Europa Kommissionen til at arbejde på en acceptabel løsning, hvor den enkelte borgers evner, fysiske såvel som mentale, bliver vurderet for at afgøre, om vedkommende udgør en risiko for trafiksikkerheden.

I 2017 blev der indført nye regler for kørekort i Danmark. Reglerne betyder, at kørekort udstedt fra d. 19. januar 2013 og efter (både nyerhvervede som fornyede) som udgangspunkt kun er gyldige i 15 år, uanset indehaverens alder.

Kort udstedt før d. 19. januar 2013 er som udgangspunkt gyldige frem til indehaverens 70 års-fødselsdag.

IfølgeFDMer det altid den udløbsdato, der står på kørekortet, der er gældende.

Kommissionen har den 1. marts 2023 fremsat forslag om direktiv

til ændring af det eksisterende direktiv 2006/126/EF om køre-

kort.

Kommissionens forslag har til formål at forbedre trafiksikkerhe-

den og lette den frie bevægelighed for borgerne i EU. Forslaget ta-

ger højde for nye udfordringer for mobiliteten, navnlig på det di-

gitale område, og vil bidrage til målene for EU's strategi for intel-

ligent og bæredygtig mobilitet.

Af væsentlige elementer i forslaget kan nævnes:

-

-

etablering af et digitalt kørekort med henblik på gensidig

anerkendelse,

forkortelsen af gyldighedstiden for kørekort til fem år for

personer over 70 år og krav om foranstaltninger til vur-

dering af føreregnethed,

indførelse af krav om ledsaget kørsel som forudsætning

for udstedelse af kørekort til 17-årige, samt

indførelse af alkoholpromillegrænse på 0,0 for første-

gangserhververe af førerret i de første 2 år.

-

-

Direktivforslaget opdaterer endvidere regler og krav for udste-

delse, fornyelse og gyldighedsperiode, herunder i forhold til krav

til en køreprøve og vilkår om fysisk og mentalt helbred. Endelig

fjerner eller ændrer direktivforslaget utidssvarende eller unødigt

bebyrdende regler og krav relateret til kørekort.